You are here : Home > R & D

R & D

Research en ontwikkeling zijn essentiële waarden voor een bedrijf als Medeor International.

Met het oog op research en ontwikkeling werkt Medeor International een strategie uit die gebaseerd is op:

  • Een multidisciplinair onderzoeksteam van topniveau rond experts in de diergeneeskundige dermatologie, scheikunde (analytische scheikunde), artsenijbereidkunde, toxicologie en biologie.

  • De oprichting van een wetenschappelijk comité van specialisten in de diergeneeskundige dermatologie en dierenartsen van diverse strekking.

Alleen gedegen, kwalitatieve research die op de noden van de dierenartspraktijk inspeelt kan van Medeor International een succes maken.

*print
Medeor-Devlopment